0
0
Posts
TD
Tiến Dzaitiendzai0708

HashMap hoạt động như thế nào trong Java?

Đăng vào 2 months ago

• 4 phút đọc

Chủ đề:

JavaHashMap

Trong lập trình Java, HashMap là một trong những cấu trúc dữ liệu phổ biến và mạnh mẽ nhất, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. Để hiểu rõ cách thức hoạt động của HashMap và cách sử dụng nó một cách hiệu quả, chúng ta cần phải đi sâu vào cơ chế bên trong và các ví dụ thực tế.

Khái Niệm Cơ Bản về HashMap

HashMap trong Java là một phần của Java Collections Framework, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị, nơi mỗi khóa là duy nhất. HashMap cho phép thực hiện các thao tác cơ bản như thêm, xóa, và tìm kiếm các phần tử một cách nhanh chóng.

Cơ Chế Lưu Trữ

HashMap lưu trữ dữ liệu dựa trên cơ chế băm (hashing), nơi mỗi khóa được chuyển đổi thành một chỉ số băm (hash code) thông qua hàm băm. Chỉ số băm này sau đó được sử dụng để xác định vị trí lưu trữ của cặp khóa-giá trị trong bảng băm. Cơ chế này giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm, thêm và xóa các phần tử.

Xử Lý Va Chạm

Khi hai khóa khác nhau tạo ra cùng một chỉ số băm, một "va chạm" xảy ra. HashMap xử lý va chạm bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp: Chaining (nối kết) hoặc Open Addressing. Trong Java, HashMap sử dụng Chaining, nơi mỗi vị trí trong bảng băm có thể lưu trữ một danh sách liên kết của các cặp khóa-giá trị.

Cách Thức Hoạt Động của HashMap

Khi thêm một cặp khóa-giá trị mới vào HashMap, hàm băm được áp dụng cho khóa để tạo ra chỉ số băm. Chỉ số này sau đó được sử dụng để xác định vị trí lưu trữ trong bảng băm. Nếu vị trí đó đã có một hoặc nhiều cặp khóa-giá trị (do va chạm), cặp mới sẽ được thêm vào cuối danh sách liên kết tại vị trí đó.

Khi tìm kiếm một khóa, quá trình tương tự được thực hiện: khóa được băm để tìm vị trí trong bảng, và nếu có danh sách liên kết, tìm kiếm sẽ tiếp tục trong danh sách đó để tìm cặp khóa-giá trị tương ứng.

Ví dụ Sử Dụng HashMap

import java.util.HashMap;

public class HashMapExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tạo một HashMap mới
    HashMap<String, Integer> map = new HashMap<>();

    // Thêm các cặp khóa-giá trị vào HashMap
    map.put("Alice", 30);
    map.put("Bob", 25);
    map.put("Charlie", 35);

    // Truy cập và in giá trị dựa trên khóa
    System.out.println("Age of Alice: " + map.get("Alice"));

    // Kiểm tra sự tồn tại của một khóa
    if (map.containsKey("Bob")) {
      System.out.println("Bob is in the map");
    }

    // Xóa một cặp khóa-giá trị
    map.remove("Charlie");

    // Duyệt qua HashMap
    for (String key : map.keySet()) {
      System.out.println(key + " -> " + map.get(key));
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, một HashMap được tạo ra để lưu trữ tên và tuổi của một số người. Các thao tác cơ bản như thêm, truy cập, kiểm tra sự tồn tại, xóa, và duyệt qua các phần tử của HashMap được thực hiện.

Tối Ưu Hóa và Lưu Ý Khi Sử Dụng HashMap

 • Capacity và Load Factor: HashMap trong Java cho phép tùy chỉnh dung lượng ban đầu và yếu tố tải (load factor), giúp tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ và truy cập.
 • Immutable Keys: Sử dụng các đối tượng bất biến (immutable) làm khóa giúp đảm bảo tính nhất quán và tránh lỗi do thay đổi trạng thái của khóa sau khi đã thêm vào HashMap.
 • Thread Safety: HashMap không đồng bộ và không an toàn khi sử dụng trong môi trường đa luồng. Trong trường hợp này, cần sử dụng Collections.synchronizedMap hoặc ConcurrentHashMap.

Kết Luận

HashMap là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt trong Java, cung cấp khả năng lưu trữ và truy cập dữ liệu hiệu quả thông qua cơ chế băm. Bằng cách hiểu rõ cách thức hoạt động và các lưu ý khi sử dụng, bạn có thể tận dụng tối đa HashMap để xây dựng các ứng dụng Java hiệu quả và mạnh mẽ.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Cách hiển thị trạng thái của tất cả docker container bằng dòng lệnh nào?

entry

Có bất kỳ giao diện dòng lệnh (CLI) nào cho Laravel không?

entry

Làm thế nào để comment trong React?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào