0
0
Posts
Vuong Nam 1009
Vuong Nam 1009vuongnam1009

Security Testing: Đảm Bảo An Toàn Cho Ứng Dụng Của Bạn

Đăng vào 6 months ago

• 4 phút đọc

Chủ đề:

Testing

1. Tại Sao Cần Security Testing

Trong thời đại công nghiệp phần mềm ngày nay, với sự phổ cập mạnh mẽ của thế giới trực tuyến, bảo mật trở thành yếu tố chủ chốt để duy trì niềm tin của người dùng. Các ứng dụng không chỉ chịu áp lực đảm bảo tính bí mật và an toàn của thông tin cá nhân mà còn phải đối mặt với các thách thức ngày càng phức tạp từ các loại tấn công.

Việc bảo vệ dữ liệu và quản lý quyền truy cập trở thành ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi mà các doanh nghiệp giao tiếp và cộng tác mạnh mẽ trực tuyến. Điều này đặt ra một thách thức lớn: đảm bảo tính an toàn và bảo mật của ứng dụng trong bối cảnh môi trường mạng đang ngày càng phức tạp và nguy cơ tấn công ngày một cao.

2. Các Tool Đề Xuất Dùng Cho Security Testing

2.1. Netsparker

Netsparker là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để kiểm thử bảo mật ứng dụng web. Điểm đặc biệt của Netsparker là khả năng tự động quét và thu thập dữ liệu từ nhiều loại ứng dụng web khác nhau. Công cụ này hỗ trợ quản lý lỗ hổng và tích hợp tốt với các nền tảng CI/CD như Jenkins, TeamCity, hoặc Bamboo.

2.2. Indusface WAS Free Website Malware Check

Indusface WAS không chỉ cung cấp máy quét lỗ hổng dựa trên OWASP top 10 mà còn kết hợp với thâm nhập thủ công, kiểm tra danh tiếng của trang web, và liên kết, đảm bảo kiểm soát đầy đủ đối với bảo mật trang web và phòng tránh mã độc hại.

3. 8 Kỹ Thuật Security Testing Hay Dùng

3.1. Truy Cập Dữ Liệu

Kỹ thuật này đảm bảo rằng vai trò và quyền hạn của người dùng được quản lý chặt chẽ. Tester cần kiểm tra từng vai trò, xác minh rằng mọi người dùng chỉ có thể truy cập và thực hiện các hành động phù hợp với vai trò của họ.

3.2. Bảo Vệ Dữ Liệu

Kiểm thử bảo vệ dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và thông tin cá nhân được mã hóa một cách mạnh mẽ. Các biện pháp bảo mật phải đảm bảo an toàn khi dữ liệu được truyền giữa các thành phần và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

3.3. Tấn Công Bạo Lực

Tester cần kiểm tra xem ứng dụng có chống lại tấn công bạo lực không. Các biện pháp như tạm ngưng tài khoản sau nhiều lần đăng nhập thất bại cần được kiểm tra và đảm bảo hoạt động chính xác.

3.4. SQL Injection và XSS

Kiểm thử SQL Injection và Cross-Site Scripting (XSS) đảm bảo rằng ứng dụng không bị tổn thương bởi các kỹ thuật tấn công này. Tester cần xác minh rằng dữ liệu đầu vào được kiểm soát một cách chặt chẽ và không thể thực hiện các tấn công này.

3.5. Điểm Truy Cập Dịch Vụ

Tester cần kiểm tra các điểm cuối dịch vụ và API để đảm bảo rằng chúng không bị lộ thông tin nhạy cảm và không thể bị tấn công bởi các kẻ tấn công.

3.6. Kiểm Thử Sự Tương Tác

Tester cần kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần của ứng dụng để đảm bảo rằng không có lỗ hổng nào có thể bị lợi dụng thông qua việc tương tác này.

3.7. Kiểm Thử Điều Hướng

Tester cần kiểm tra các đường dẫn điều hướng để đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể truy cập vào các phần của ứng dụng mà họ được phép.

3.8. Kiểm Thử Phi Chức Năng

Kiểm thử phi chức năng bao gồm các yếu tố như hiệu suất, khả năng chịu tải, và bảo mật để đảm bảo rằng ứng dụng không bị tấn công thông qua các kỹ thuật tấn công phi chức năng.

4. Bài Kiểm Tra An Ninh

Bài kiểm tra an ninh thường bao gồm việc sử dụng một số công cụ để thực hiện kiểm thử bảo mật, cùng với việc thực hiện các kịch bản tấn công để xác định các lỗ hổng trong hệ thống và ứng dụng.

Đối với việc thực hiện bài kiểm tra an ninh hiệu quả, cần thiết phải có sự hiểu biết chuyên sâu về cách hoạt động của các công nghệ và quy trình bảo mật, kỹ năng vận dụng các công cụ kiểm thử, và khả năng phân tích kết quả để đề xuất các biện pháp cải thiện và vá lỗ hổng một cách hiệu quả.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Liệt kê một số ứng dụng thực tế của Hàng đợi (Queue)?

entry

Usability testing là gì?

entry

Các loại usability testing khác nhau là gì?

Bài viết được đề xuất

Bài viết cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào