0
0
Posts
Techmely
Techmely techmely

Tài liệu, giáo trình học C/C++

Đăng vào 6 months ago

• 1 phút đọc

Ngôn ngữ lập trình C/C++ là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng các ứng dụng, từ những hệ thống nhúng đến phần mềm máy tính phức tạp. Dưới đây là một số tài liệu và giáo trình học chất lượng về C/C++:

Căn bản với C

  1. Giáo trình Lập trình C căn bản - FPT Aptech
  2. Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình trên ngôn ngữ C - Vũ Bá Duy
  3. Tài liệu lập trình C cho người mới bắt đầu - Dịch giả: Mr. Hung

Nâng cao và Bài tập

  1. Đề cương lập trình C - Đỗ Đức Hùng
  2. Bài tập C có lời giải

Học C/C++ hiệu quả

Tài liệu này cung cấp cơ hội tuyệt vời để nắm vững C/C++ từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm giáo trình từ các trường đào tạo và tài liệu thực hành. Lựa chọn tài liệu phù hợp với mục tiêu học của bạn để phát triển kỹ năng lập trình C/C++ của mình và xây dựng các ứng dụng chất lượng.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

entry

Có bất kỳ giao diện dòng lệnh (CLI) nào cho Laravel không?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào