0
0
0
Techmely
Techmely @techmely

Tài liệu, giáo trình học Java

Đăng vào 4 months ago

• 1 phút đọc

Java, với sức mạnh linh hoạt và khả năng mở rộng, là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Dưới đây là danh sách các tài liệu và giáo trình học Java từ cơ bản đến nâng cao:

Tài liệu Tiếng Việt

  1. Bắt đầu với Java
  2. Giáo trình lập trình truyền thông và Java - Đại Học Cần Thơ
  3. Các bài giảng Java - Hoàng Trọng Thế, Nguyễn Duy Tân

Tài liệu Tiếng Anh

  1. 3D Programming in Java - Daniel Selman (PDF)
  2. Apache Jakarta Commons: Reusable Java Components - Will Iverson (PDF)
  3. Artificial Intelligence - Foundations of Computational Agents, Second Edition - David L. Poole và Alan K. Mackworth

Tài liệu Cao cấp và Kỹ thuật

  1. Java Language and Virtual Machine Specifications - James Gosling và đồng sự
  2. Spring Framework Reference Documentation - Rod Johnson và đồng sự

Các tài liệu này cung cấp một cơ hội tốt để hiểu sâu hơn về Java từ những khía cạnh cơ bản đến kỹ thuật cao cấp, cũng như các framework như Spring để xây dựng ứng dụng Java hiện đại. Chọn tài liệu phù hợp với mục tiêu học của bạn để phát triển kỹ năng lập trình Java của mình.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào