10
0
0
Techmely
Techmely @techmely

Tài liệu, giáo trình học NodeJs

Đăng vào 4 months ago

• 1 phút đọc

Node.js, một nền tảng phổ biến để xây dựng ứng dụng mạng hiệu quả. Dưới đây là một số tài liệu, giáo trình học Node.js mà bạn có thể sử dụng để học và phát triển kỹ năng.

Tài liệu và Giáo trình Học Node.js

  1. Serverless Applications with Node.js - Của Slobodan Stojanovic và Aleksandar Simovic. Tài liệu về ứng dụng serverless sử dụng Node.js.

  2. Pro MERN Stack_ Full Stack Web App Development with Mongo, Express, React, and Node-Apress - Của Vasan Subramanian. Cung cấp hướng dẫn về phát triển ứng dụng web full-stack với MERN (Mongo, Express, React, và Node).

  3. Full-Stack Web Development with Vue.js and Node - Của SHARMA. Tài liệu về phát triển web full-stack sử dụng Vue.js và Node.js.

Những tài liệu này mang lại một cái nhìn toàn diện về Node.js và cách sử dụng nó trong việc xây dựng ứng dụng web. Hãy chọn tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu học của bạn.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào