0
0
Posts
LP
Lâm Pntpntlam12g03

Tại sao v-for cần sử dụng key trong Vuejs?

Đăng vào 13 days ago

• 4 phút đọc

Chủ đề:

Vuejs

Trong VueJS, việc sử dụng thuộc tính key khi lặp qua danh sách với v-for là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tính nhất quán của ứng dụng. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết lý do tại sao key lại quan trọng và cách nó ảnh hưởng đến cách VueJS cập nhật DOM.

Hiểu Về v-for và Key

v-for là một directive trong VueJS cho phép bạn lặp qua một mảng hoặc một đối tượng và render một template cho mỗi phần tử của mảng hoặc mỗi thuộc tính của đối tượng đó. Khi sử dụng v-for, VueJS cung cấp một cách để "nhận diện" mỗi node trong danh sách được render bằng cách sử dụng thuộc tính key

Vai Trò của Key Trong Virtual DOM

VueJS sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa việc cập nhật giao diện người dùng. Khi dữ liệu thay đổi, VueJS sẽ so sánh Virtual DOM mới với Virtual DOM cũ và chỉ áp dụng những thay đổi cần thiết lên DOM thực tế. Thuộc tính key giúp Vue xác định các phần tử cụ thể trong danh sách, từ đó quyết định phần tử nào nên được giữ nguyên, phần tử nào cần được cập nhật, và phần tử nào nên bị xóa

Tối Ưu Hiệu Suất với Key

Khi không sử dụng key, Vue sẽ cập nhật DOM một cách "tại chỗ" mà không cần di chuyển các phần tử DOM để phù hợp với thứ tự mới của dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến các lỗi không mong muốn, nhất là khi các phần tử trong danh sách có trạng thái nội tại hoặc liên quan đến các thành phần con

Lựa Chọn Giá Trị cho Key

Giá trị của key nên là duy nhất và ổn định, thường là một ID từ cơ sở dữ liệu hoặc một thuộc tính độc nhất khác. Không nên sử dụng chỉ số mảng làm key vì nó có thể thay đổi khi mảng bị sửa đổi, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và gây ra các lỗi cập nhật không mong muốn

Khi sử dụng VueJS, việc sử dụng thuộc tính key không chính xác trong vòng lặp v-for có thể gây ra nhiều vấn đề liên quan đến hiệu suất và tính nhất quán của ứng dụng. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về những gì có thể xảy ra khi key được sử dụng sai:

Ví dụ minh hoạ

Giả sử bạn có một danh sách các công việc cần làm, và bạn muốn hiển thị danh sách này sử dụng VueJS. Bạn quyết định sử dụng chỉ số mảng làm giá trị key trong v-for để render danh sách:

<template>
 <div>
  <ul>
   <li v-for="(item, index) in items" :key="index">
    {{ item.name }}
   </li>
  </ul>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   items: [
    { name: 'Làm bài tập' },
    { name: 'Đi chợ' },
    { name: 'Tập thể dục' }
   ]
  }
 }
}
</script>

Vấn đề có thể xảy ra

 1. Cập nhật không chính xác: Khi bạn cập nhật mảng items bằng cách thêm hoặc xóa các phần tử, VueJS sẽ cố gắng tái sử dụng các phần tử đã có để tối ưu hiệu suất. Tuy nhiên, vì key được đặt là chỉ số mảng, nên khi thứ tự hoặc số lượng phần tử trong mảng thay đổi, VueJS có thể không cập nhật DOM một cách chính xác. Điều này dẫn đến việc hiển thị sai thông tin hoặc thậm chí là lỗi.
 2. Hiệu suất kém: Sử dụng chỉ số mảng làm key có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là khi danh sách có nhiều thay đổi. VueJS sẽ phải thực hiện nhiều thao tác DOM hơn so với việc sử dụng một key duy nhất và ổn định cho mỗi phần tử.

Giải pháp

Thay vì sử dụng chỉ số mảng, bạn nên sử dụng một thuộc tính duy nhất và ổn định từ mỗi phần tử trong mảng làm key. Ví dụ, nếu mỗi công việc có một ID duy nhất, bạn có thể sử dụng ID đó làm key:

<li v-for="item in items" :key="item.id">
 {{ item.name }}
</li>

Sử dụng key chính xác không chỉ giúp đảm bảo rằng DOM được cập nhật chính xác mà còn cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thiểu số lượng thao tác DOM cần thiết.

Kết Luận

Sử dụng key trong v-for là một phần thiết yếu của việc phát triển ứng dụng với VueJS, giúp đảm bảo rằng các cập nhật DOM được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Bằng cách cung cấp một giá trị key duy nhất và ổn định cho mỗi phần tử trong danh sách, bạn có thể tránh được các vấn đề về hiệu suất và đảm bảo tính nhất quán của ứng dụng.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Tại sao lại cần Docker?

entry

Tại sao cần DevOps?

entry

Chúng ta có cần phải biên dịch các tệp TypeScript không và tại sao?

entry

TypeScript là gì và tại sao chúng ta cần nó?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào