0
0
Posts
HL
Hiếu Lêhieule04102001

Tìm hiểu về Java Lambda Expression

Đăng vào 2 months ago

• 3 phút đọc

Chủ đề:

Java

Java Lambda Expression là một trong những tính năng nổi bật nhất được giới thiệu trong Java 8, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lập trình Java hướng đến lập trình chức năng (functional programming). Lambda Expression mang lại cách tiếp cận mới mẻ và linh hoạt hơn trong việc xử lý dữ liệu, đặc biệt là với các tác vụ liên quan đến collection và stream API. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về Java Lambda Expression và cách sử dụng nó qua các ví dụ cụ thể.

Khái Niệm Cơ Bản

Lambda Expression, hay còn gọi là biểu thức lambda, là một khối code ngắn gọn có thể được truyền dưới dạng tham số trong các phương thức, giúp thực hiện các thao tác trên dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả. Lambda Expression được sử dụng rộng rãi trong lập trình chức năng, cho phép lập trình viên viết mã ngắn gọn hơn, dễ đọc và dễ bảo trì hơn

Cú Pháp Cơ Bản

Cú pháp của Lambda Expression bao gồm ba phần: danh sách tham số, dấu mũi tên (->) và thân của biểu thức lambda. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

(parameters) -> expression

hoặc

(parameters) -> { statements; }

Trong đó, danh sách tham số có thể rỗng hoặc chứa một hoặc nhiều tham số. Thân của biểu thức lambda có thể là một biểu thức đơn giản hoặc một khối lệnh[2][4].

Ví Dụ Sử Dụng

Ví Dụ 1: Biểu Thức Lambda Với Một Tham Số

interface Greeting {
  String sayHello(String name);
}

public class LambdaExample {
  public static void main(String[] args) {
    Greeting greeting = (name) -> "Hello, " + name;
    System.out.println(greeting.sayHello("World"));
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một interface Greeting với một phương thức trừu tượng sayHello. Sau đó, sử dụng biểu thức lambda để cung cấp triển khai cho phương thức này mà không cần phải tạo một class ẩn danh hoặc một class riêng biệt

Ví Dụ 2: Sử Dụng Lambda Trong Collection

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class LambdaCollectionExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> names = Arrays.asList("John", "Jane", "Jack", "Diane");
    names.forEach(name -> System.out.println(name));
  }
}

Ví dụ này minh họa cách sử dụng biểu thức lambda với phương thức forEach của interface Collection để in ra tất cả các phần tử trong danh sách names

Ví Dụ 3: Lambda Với Nhiều Tham Số

interface MathOperation {
  int operate(int a, int b);
}

public class LambdaMultiParamExample {
  public static void main(String[] args) {
    MathOperation addition = (a, b) -> a + b;
    MathOperation subtraction = (a, b) -> a - b;

    System.out.println("10 + 5 = " + addition.operate(10, 5));
    System.out.println("10 - 5 = " + subtraction.operate(10, 5));
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa một interface MathOperation với một phương thức operate nhận hai tham số. Sau đó, sử dụng biểu thức lambda để cung cấp các triển khai cho phép cộng và trừ

Tại Sao Sử Dụng Lambda Expression?

Sử dụng Lambda Expression mang lại nhiều lợi ích:

 • Giảm Số Lượng Code: Lambda giúp giảm thiểu số lượng dòng code cần thiết để viết các triển khai cho interface, đặc biệt là các functional interface.
 • Tăng Tính Linh Hoạt: Lambda Expression cho phép truyền hành vi (behavior) của một phương thức như một tham số, giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng code.
 • Hỗ Trợ Lập Trình Chức Năng: Lambda Expression là một phần quan trọng của lập trình chức năng trong Java, giúp việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn

Kết Luận

Java Lambda Expression là một tính năng mạnh mẽ và linh hoạt, giúp lập trình viên viết code ngắn gọn và dễ đọc hơn. Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng Lambda Expression mang lại nhiều lợi ích trong việc xử lý dữ liệu và tăng cường tính linh hoạt của code. Việc hiểu và sử dụng thành thạo Lambda Expression sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong lập trình Java, đặc biệt là khi làm việc với các API như Collection và Stream.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Danh sách liên kết có hiệu quả hơn mảng?

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào