0
0
Posts
HG
Hai Gon Gonhaigongon

Tổng quan về Vue 3 cho người mới bắt đầu và ưu nhược điểm của Vue 3

Đăng vào 4 months ago

• 3 phút đọc

Chủ đề:

Vuejs

Vue 3 là phiên bản mới nhất của framework JavaScript phổ biến Vue.js, được thiết kế để xây dựng giao diện người dùng và ứng dụng một trang (SPA). Phiên bản này mang lại nhiều cải tiến và tính năng mới so với Vue 2, hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất, khả năng mở rộng và trải nghiệm phát triển. Dưới đây là tổng quan về Vue 3 cho người mới bắt đầu, cùng với các ưu và nhược điểm của nó.

Tổng quan vue3

Tính năng mới trong Vue 3

Composition API

Composition API là một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Vue 3, cho phép các nhà phát triển tổ chức mã theo logic thay vì dựa trên các tùy chọn đối tượng. Điều này làm cho mã dễ tái sử dụng và bảo trì hơn. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các hàm riêng biệt để xử lý logic nghiệp vụ, sau đó tái sử dụng chúng trong nhiều thành phần khác nhau.

import { ref, computed } from 'vue';

export default {
 setup() {
  const count = ref(0);
  const doubled = computed(() => count.value * 2);

  function increment() {
   count.value++;
  }

  return { count, doubled, increment };
 }
}

Multiple Root Elements

Trong Vue 2, mỗi thành phần chỉ có thể có một phần tử gốc. Vue 3 loại bỏ hạn chế này, cho phép các thành phần có nhiều phần tử gốc, giúp cấu trúc mã linh hoạt hơn.

<template>
 <header>Header</header>
 <main>Main Content</main>
 <footer>Footer</footer>
</template>

Suspense

Suspense hỗ trợ quản lý trạng thái chờ của các thành phần bất đồng bộ, cho phép hiển thị một UI dự phòng trong khi chờ dữ liệu được tải.

<template>
 <Suspense>
  <template #default>
   <AsyncComponent />
  </template>
  <template #fallback>
   Loading...
  </template>
 </Suspense>
</template>

Improved Reactivity System

Vue 3 giới thiệu hệ thống phản ứng cải tiến, sử dụng Proxies thay vì Object.defineProperty, cho phép Vue theo dõi các thay đổi trên các đối tượng lồng nhau một cách hiệu quả hơn.

Ưu điểm của Vue 3

 1. Hiệu suất tốt hơn: Vue 3 nhẹ hơn và nhanh hơn Vue 2 nhờ vào cơ chế phản ứng cải tiến và cây ảo (Virtual DOM) tối ưu hơn.
 2. Khả năng mở rộng cao: Composition API và multiple root elements làm cho Vue 3 linh hoạt hơn trong việc xây dựng các ứng dụng phức tạp.
 3. Hỗ trợ TypeScript tốt hơn: Vue 3 được thiết kế để tương thích tốt hơn với TypeScript, mang lại trải nghiệm phát triển mạnh mẽ hơn cho các nhà phát triển sử dụng TypeScript.

Nhược điểm của Vue 3

 1. Đường học tập: Những người mới làm quen với Vue có thể thấy khó khăn khi tiếp cận với các khái niệm như Composition API.
 2. Cộng đồng và tài nguyên: Mặc dù Vue 3 đang ngày càng phổ biến, nhưng số lượng tài nguyên và thư viện hỗ trợ vẫn còn ít hơn so với Vue 2.
 3. Cần cập nhật: Các dự án hiện tại sử dụng Vue 2 có thể cần phải cập nhật và thích ứng với các API mới của Vue 3, điều này có thể đòi hỏi công sức và thời gian đáng kể.

Vue 3 mang lại nhiều cải tiến đáng kể so với phiên bản trước, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả các dự án mới và việc nâng cấp các ứng dụng hiện tại. Tuy nhiên, như mọi công nghệ mới, nó cũng đòi hỏi sự đầu tư thời gian để học hỏi và thích nghi.

Khoá học vue3 trên youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJIrGynFq9B_BQJZJi-ikWDDkYKVUpM5

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tính hữu dụng là gì?

entry

Ưu nhược điểm của Microservices?

entry

Có bất kỳ giao diện dòng lệnh (CLI) nào cho Laravel không?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

Bài viết được đề xuất

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào