Câu hỏi

Android là gì?

Câu trả lời

Nó là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng chủ yếu trên các thiết bị di động , chẳng h...

Bạn cần đăng nhập để xem