Câu hỏi

Cơ sở dữ liệu nào được sử dụng trong Android?

Câu trả lời

Trong Android, SQLite là cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất. SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, mã nguồn mở, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị Android. Nó hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc hàng cột truyền thống và phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu người dùng, dữ liệu sách, dữ liệu nhân viên, v.v.

SQLite có một số ưu điểm như:

  • Tin cậy: Các hoạt động transaction nội trong cơ sở dữ liệu được thực hiện trọn vẹn, không gây lỗi khi xảy ra sự cố phần cứng.
  • Tuân theo chuẩn SQL92: Chỉ có một vài đặc điểm không hỗ trợ.
  • Không cần cài đặt cấu hình: Kích thước chương trình gọn nhẹ, với cấu hình đầy đủ chỉ không đầy 300 kB.
  • Thực hiện các thao tác đơn giản nhanh hơn: So với các hệ thống cơ sở dữ liệu k...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

middle

Sự khác biệt giữa Handler, AsyncTaskThread trong Android là gì?

junior

ANR trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào