Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Cách bundle trong...

Câu trả lời

Trong Android, để "bundle" (đóng gói) ứng dụng, bạn có thể sử dụng định dạng Android App Bundle (AAB), thay vì định dạng APK truyền thống. AAB là một định dạng tệp mới được giới thiệu bởi Google để tối ưu hóa việc phân phối ứng dụng qua Google Play.

Lợi ích của việc sử dụng Android App Bundle:

  1. Kích thước ứng dụng nhỏ hơn: Khi bạn tải lên AAB lên Google Play, Google Play sẽ tự động tạo ra các APK tối ưu cho từng loại thiết bị cụ thể, giúp giảm kích thước tải xuống và cài đặt cho người dùng.
  2. Quản lý dễ dàng hơn: Bạn không cần phải quản lý nhiều file APK cho các cấu hình thiết bị khác nhau, giảm thiểu công việc quản lý và tăng cường tính nhất quán của ứng dụng.
  3. Dynamic Delivery và Module động: AAB hỗ trợ Dynamic Delivery, cho phép bạn tải xuống các tính năng và tài nguyên của ứng dụng "on-demand", tức là chỉ khi người dùng cần chúng. Điều này giúp giảm kích thước ban đầu của ứng dụng và cho phép người dùng tải xuống nhanh chóng.

Cách tạo Android App Bundle:

  1. **Trong Android Studi...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vòng đời của Android Activity như thế nào?

middle

Điểm phát sóng Wi-Fi di động trong Android là gì?

middle

Content Provider trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào