Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Những ngôn ngữ nào sử dụng để phát triển một ứng dụng Android?

Câu trả lời

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng cho phát triển ứng dụng Android là:

  1. Java: Được phát hành năm 1995 bởi Sun Microsystems, Java là ngôn ngữ then chốt của Android. Bộ công cụ phát triển phần mềm Android SDK (Software Development Kit) sử dụng Java như ngôn ngữ nền tảng cho các ứng dụng Android. Khá là dễ dàng để sử dụng Java, đặc biệt là trong Android Studio IDE dùng phát triển các ứng dụng dành cho Android.
  2. Koltin: Kotlin được phát triển để giải quyết một vài vấn đề tồn tại trong Java. Theo đa số những người ủng hộ việc sử dụng Kotlin, thì syntax của nó đơn giản và gọn hơn, vì thế rất ít xảy ra việc dòng code rườm rà, dài dòng. Điều này có tác dụng giúp cho người viết tập trung trong việc giải quyết các vấn đề hơn là cố để xoay sở với những câu lệnh dài dòng phức tạp. Bên cạnh đó, bạn còn có thể kết hợp Kotlin và Java cùng nhau ở tron...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Toast trong Android là gì?

middle

JobScheduler trong Android là gì?

middle

Sự khác biệt giữa AndroidiOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào