Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Trong Android, một activity là gì?

Câu trả lời

Trong Android, một Activity là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình với giao diện người dùng để người dùng có thể tương tác nhằm thực hiện các hành động như gọi điện, chụp ảnh, nhập dữ liệu, v.v. Mỗi Activity tương ứng với một màn hình trong ứng dụng của bạn và nó rất giống với cửa sổ trong hệ điều hành Windows.

Activity là khối cụ thể nhất của giao diện người dùng trong một ứng dụng Android. Một ứng dụng Android có thể chứa một hoặc nhiều Activity; ví dụ: màn hình đăng nhập, màn hình đăng ký, và màn hình chính. Mỗi Activity trong Android là sự kết hợp của các tệp XML (định nghĩa giao diện người dùng) và các tệp Java (xử lý logic và sự...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ImplicitExplicit Intent trong Android là gì?

middle

Trong Android, có các dạng context nào?

middle

File .dex trong Android để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào