Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

ANR trong Android là gì?

Câu trả lời

ANR, viết tắt của "Application Not Responding", là một lỗi xảy ra khi ứng dụng Android không phản hồi đối với sự kiện đầu vào từ người dùng hoặc khi một BroadcastReceiver không hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian đáng kể. Điều này thường xảy ra khi ứng dụng thực hiện các tác vụ nặng hoặc lâu dài trên luồng giao diện người dùng (UI thread), khiến cho giao diện người dùng bị đóng băng và không thể tương tác được

Các trường hợp phổ biến dẫn đến ANR bao gồm:

  • Thực hiện các hoạt động chậm liên quan đến I/O trên luồng UI.
  • Thực hiện tính toán dài trên luồng UI.
  • Luồng UI thực hiện một cuộc gọi binder đồng bộ đến một quá trình khác và quá trình đó mất thời gian dài để trả lời.
  • Luồng UI bị chặn c...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

WebView trong Android là gì?

middle

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

middle

Sự Khác Biệt giữa ServiceIntentService trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào