Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Các loại dialog trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, có một số loại dialog phổ biến được sử dụng để hiển thị thông tin cho người dùng hoặc yêu cầu họ thực hiện một hành động[4]. Các loại dialog này bao gồm:

  1. AlertDialog: Là loại dialog cơ bản nhất, thường được sử dụng để hiển thị thông báo, cảnh báo hoặc để yêu cầu người dùng xác nhận một hành động. AlertDialog có thể có các nút để người dùng tương tác như "OK", "Cancel", hoặc các nút tùy chỉnh khác.
  2. DatePickerDialog và TimePickerDialog: Được sử dụng để cho phép người dùng chọn ngày và giờ. Cả hai loại dialog này cung cấp một giao diện người dùng trực quan để người dùng có thể dễ dàng chọn thời gian hoặc ngày tháng.
  3. ProgressDialog: Là một dialog hiển thị tiến trình của một tác vụ nào đó, thường là một thanh tiến trình (progress bar). Tuy nhiên, ProgressDialog đã bị lỗi thời và không còn được khuyến nghị sử dụng trong các phiên bản Android mới do các vấn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những ngôn ngữ nào sử dụng để phát triển một ứng dụng Android?

middle

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

middle

Sự khác biệt giữa ImplicitExplicit Intent trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào