Câu hỏi

Các loại dialog trong Android?

Câu trả lời

Android hỗ trợ 4 loại dialog:

  • AlertDialog:
    • Hỗ trợ từ 0-3 button, cùng với danh sách các mục chọn như checkbox hay radio button.
    • Nó được sử dụng ...
Bạn cần đăng nhập để xem