Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ArrayListArrayMap trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, ArrayListArrayMap là hai cấu trúc dữ liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu, nhưng chúng có một số sự khác biệt quan trọng:

ArrayList

  • ArrayList là một cấu trúc dữ liệu dựa trên mảng (array) có thể thay đổi kích thước, được sử dụng để lưu trữ các phần tử trong một danh sách có thứ tự.
  • ArrayList cho phép truy cập ngẫu nhiên đến các phần tử thông qua chỉ số (index), với thời gian truy cập là O(1) cho các thao tác đọc.
  • Khi thêm hoặc xóa các phần tử, ArrayList có thể cần phải điều chỉnh kích thước của mảng nội bộ, có thể dẫn đến thời gian thực thi không ổn định cho các thao tác này.
  • ArrayList thích hợp khi bạn cần một danh sách có thứ tự và thường xuyên truy cập các phần tử thông qua chỉ số.

ArrayMap

  • ArrayMap là một cấu trúc dữ liệu dựa trên bản đồ (map) được tối ưu hóa cho Android...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vai trò của Dalvik trong phát triển Android như thế nào?

middle

Các loại dialog trong Android là gì?

entry

Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào