Câu hỏi

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

Câu trả lời

So sánh giữa Dynamic Arrays và Linked Lists có thể được thực hiện qua một số điểm khác nhau:

  • Độ phức tạp thời gian: Dynamic Arrays có thể truy cập ngẫu nhiên tốt hơn và thực hiện các thao tác truy cập nhanh chóng (O(1)) trong khi Linked Lists thường cần thời gian lớn hơn để truy cập vào phần tử ở vị trí bất kỳ (O(n)).
  • Thao tác chèn/xóa: Linked Lists vượt trội khi thực hiện các thao tác chèn/xóa ở đầu hoặc giữa danh sách với độ phức tạp thời gian O(1). Trong khi đó, Dynamic Arrays có thể gặp khó khăn hơn vì cầ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khi nào thì Linked Lists hữu ích?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

junior

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các thao tác trong Linked List là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào