Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Làm thế nào để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và sử dụng không gian bộ nhớ hằng số?

Câu trả lời

Một cách tiếp cận để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và không sử dụng bộ nhớ phụ là sử dụng một biến đếm (counter). Khi duyệt qua biểu thức, ta tăng giảm bi...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa chuỗi (Strings) và mảng ký tự (Char arrays) là gì?

senior

Những hạn chế của Ropes là gì?

expert

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào