Câu hỏi

Đề cập đến một số ưu điểm và nhược điểm của mảng (Arrays)?

Câu trả lời

Ưu điểm của Mảng (Arrays):

 1. Truy cập Ngẫu Nhiên:

  • Có thể truy cập các phần tử bằng chỉ số ngẫu nhiên.
 2. Đơn Giản:

  • Mảng là cấu trúc dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng.
 3. Lưu trữ Đồng Nhất:

  • Lưu trữ các phần tử cùng kiểu dữ liệu trong một mảng.
 4. Tối Ưu Hóa Bộ Nhớ:

  • Chiếm ít bộ nhớ vì các phần tử được lưu trữ liên tục trong bộ nhớ.

Nhược điểm của Mảng (Arrays):

 1. Kích Thước Cố Định:

  • Mảng có kích thước cố định, không thể thay đổi sau khi được khai báo.
 2. Động Đối Với Dữ Liệu Lớn:

  • Khó t...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đề bài: Two Number Sum

Vấn đề đặt ra: Cho 1 array với các số integer khác biệt và 1 số đại diện cho target sum. Hãy implement 1 function mà bạn phải tim ra một cặp số trong array mà cộng lại = số target sum kia. Nếu tồn tại cặp số đó thì trả về, không thì trả về một empty array.

VD Input: twoNumberSum([3, 5, -4, 10, 11, 1, -1, 4], 10) --> [11, -1]

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

senior

Điều gì xác định chiều của một mảng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào