Câu hỏi

Sparse Array là gì?

Câu trả lời

Sparse Array (Mảng Thưa)

  • Định nghĩa:

    • Sparse Array là một loại mảng trong lập trình mà chỉ có một số phần tử trong mảng thực sự được gán giá trị, còn lại là các phần tử rỗng hoặc không tồn tại.
  • Đặc điểm Chính:

    • Sparse Array chứa ít phần tử so với kích thước tối đa có thể.
    • Thường sử dụng trong trường hợp có nhiều phần tử trống hoặc không được sử dụng, tiết kiệm không gian bộ nhớ.

Ví dụ

// Một ví dụ về Sparse Array trong JavaScript
let sparseArray =...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và sử dụng không gian bộ nhớ hằng số?

junior

Dynamic Arrays là gì?

junior

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các phép toán cơ bản trên mảng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào