Câu hỏi

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa cấu trúc tập và cấu trúc lưu trữ là dựa trên không gian bộ nhớ đang được truy cập.

Cấu trúc lưu trữ: Là...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hàng đợi là gì

entry

Khái niệm Tree Data Structure là gì?

entry

Ngăn xếp là gì

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào