Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Dynamic Arrays là gì?

Câu trả lời

Dynamic Arrays, hay còn gọi là mảng động, là một cấu trúc dữ liệu mảng có khả năng thay đổi kích thước một cách linh hoạt. Cấu trúc này tự động mở rộng hoặc thu nhỏ kích thước của mảng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu. Dynamic Ar...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

middle

Cách hoạt động của việc indexing trong mảng là gì?

middle

Sparse Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào