Câu hỏi phỏng vấn Queues
Câu hỏi

Tại sao và khi nào tôi nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack hoặc Queue thay vì Arrays/Lists?

Câu trả lời

Stack và Queue là cấu trúc dữ liệu được sử dụng tùy theo ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể của bài toán. So với Arrays hoặc Lists, chúng có các ưu điểm và sử dụng phù hợp như sau:

Sử dụng Stack thay vì Arrays/Lists:

  • LIFO (Last-In-First-Out): Nếu bạn cần thực hiện các thao tác theo nguyên tắc "người vào sau được phục vụ trước", Stack là lựa chọn tốt. Ví dụ: Quản lý lịch sử trình duyệt web, undo/redo trong các trình soạn thảo văn bản, hay kiểm tra cú pháp trong lập trình.
  • Thực thi hàm (Call Stack): Trong lập trình, Stack được sử dụng để the...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Phân tích phức tạp của các hoạt động trong hàng đợi là gì?

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

entry

Queue là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào