Câu hỏi

Binary Heap là gì?

Câu trả lời

Cây Heap nhị phân là một cấu trúc dữ liệu dạng cây nhị phân đặc biệt, trong đó mỗi nút cha có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng giá trị của các nút con tùy thuộc vào loại Heap là Max Heap hay Min Heap. Nút gốc của cây Heap thường chứa giá trị tối đa (trong Max Heap) ho...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

senior

Red-Black tree là gì?

senior

Việc chèn hoặc xóa các nút làm thay đổi Red-Black tree như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào