Câu hỏi

Làm thế nào để biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Ta có hai cách để biểu diễn đồ thị:

  • Ma trận : Được sử dụng để biểu diễn dữ li...
Bạn cần đăng nhập để xem