Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Làm thế nào để lựa chọn giữa việc sử dụng Bảng băm (Hash Table) và Cây tiền tố (Trie - Prefix Tree)?

Câu trả lời

Việc lựa chọn giữa Bảng băm và Cây tiền tố phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của vấn đề:

  1. Hash Table thích hợp khi cần lưu trữ và truy xuất các cặp key-value với các key không theo thứ tự, hoặc khi không cần quan tâm đến thứ tự của dữ liệu. Nó thường có thời gian truy xuất gần như là O(1) trong trường hợp tốt nhất.
  2. Trie (Cây tiền tố) thường được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo thứ tự, đặc biệt là v...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cho biết một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu Trie?

middle

Có những chiến lược triển khai Trie nào?

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào