Câu hỏi phỏng vấn Heaps and Maps
Câu hỏi

Heap là gì?

Câu trả lời

Heap là một cấu trúc dữ liệu cây nhị phân đặc biệt với các thuộc tính sau:

  • Thuộc tính Heap: Trong một heap, ở mọi node, giá trị của node cha (nếu có) luôn thỏa mãn một điều kiện nhất định đối với giá trị của node con. Có hai loại heap phổ biến: Max Heap và Min Heap.
  • Max Heap: Trong Max Heap, giá trị của mọi node cha lớn hơn hoặc bằng giá trị của các node con.
  • Min Heap: Trong Min Heap, giá trị của mọi node cha nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của các node con.
  • **C...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Priority Queue là gì?

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

middle

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào