Câu hỏi

So sánh thao tác tra cứu (lookup) trong Trie và Bảng băm (Hash Table)?

Câu trả lời

Thao tác tra cứu trong Trie và Bảng băm có những đặc điểm khác nhau:

  1. Trie: Thao tác tra cứu trong Trie thường có độ phức tạp thời gian là O(k), trong đó k là độ dài của từ hoặc key cần tra cứu. Trie tốt cho việc tìm kiếm dựa trên tiền tố và thao tác tra cứu với các từ có cùng tiền tố.
  2. Bảng băm (Hash Table): Thao tác tra cứu trong Bảng băm (HashMap) có thể có độ phức tạp thời gian gần như là O(1) tron...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cho biết một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu Trie?

entry

Trie là gì?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào