Câu hỏi

Botnet là gì?

Câu trả lời

Botnet thuật ngữ đầy đủ là "Bots network" dùng để chỉ một mạng lưới các máy tính bị chi phối bởi ai đó và bị điều khiển bởi một con máy tính khác từ xa. Botnet là một phần mềm độc hại, đa phầ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa mã hoá đối xứng và bất đối xứng là gì?

junior

VPN là gì?

middle

Sự khác biệt giữa mã hoábăm là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào