Câu hỏi

Sự khác biệt giữa HIDS và NIDS?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Host-Based IDS (HIDS) chỉ làm nhiệm vụ giám sát và ghi lại log cho một máy chủ (host-system). Đây là dạng IDS với giới hạn chỉ giám sát và ghi lại toàn bộ những khả năng của host-system (nó bao gồm cả hệ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Active Reconnaissance là gì?

Xem câu trả lời detail

Virus Polymorphic là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào quyết định vị trí của việc mã hoá?

Xem câu trả lời detail

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Xem câu trả lời detail