Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa HIDSNIDS là gì?

Câu trả lời

Host-Based IDS (HIDS) chỉ làm nhiệm vụ giám sát và ghi lại log cho một máy chủ (host-system). Đây là dạng IDS với giới hạn chỉ giám sát và ghi lại toàn bộ những khả năng của host-system (nó bao gồm cả hệ điều hành và các ứng dụng cũng như toàn bộ service của máy chủ đó). Một Host-Based IDS có khả năng phát hiện các vấn đề nếu các thông tin về máy chủ đó được giám sát và ghi lại. Là thiết bị bảo mật cho phát hiện các tấn công trực tiếp tới một máy chủ.

Network-Based IDS (NIDS) sẽ kiểm tra các giao tiếp ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tấn công xen giữa (Man in the Middle) là gì?

middle

Botnet là gì?

middle

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào