Câu hỏi

Tường lửa là gì?

Câu trả lời

Tường lửa (Firewall) là một hệ thống an ninh mạng, có thể dựa trên phần cứng hoặc phần mềm, sử dụng các quy tắc để kiểm soát lưu lượng truy cập vào, ra khỏi hệ thống. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn (LAN) và mạng không an toàn (Internet). Nó kiểm soát các truy cập đến nguồn lực của mạng thông qua một mô hình kiểm soát chủ động. Nghĩa là, chỉ những t...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Hãy phân biệt black box testwhite box test?

middle

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

middle

Các đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào