Câu hỏi

Hacker black hat, white hat và grey hat là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Một cách tổng quát, hacker được chia ra làm ba loại là: black hat, grey hat và white hat.

Black hat hacker

Đây là những gã mà mọi người nghĩ đến khi họ nghe thấy từ hacker. Những gã này là những người xấu. Họ sử dụng năng lực và trí thông minh của mình để kiếm tiền theo những cách trái pháp luật.

Bất cứ ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Active Reconnaissance là gì?

Xem câu trả lời detail

Virus Polymorphic là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào quyết định vị trí của việc mã hoá?

Xem câu trả lời detail

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Xem câu trả lời detail