Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

SQL Injection là gì? Làm thế nào để ngăn chặn nó?

Câu trả lời

SQL Injection là một kỹ thuật lợi dụng những lỗ hổng về câu truy vấn của các ứng dụng. Được thực hiện bằng cách chèn thêm một đoạn SQL để làm sai lệnh đi câu truy vấn ban đầu, từ đó có thể khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. SQL injection có thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác như một ngườ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

senior

SSLHTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào