Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Có các loại an ninh mạng nào?

Câu trả lời

An ninh mạnh có thể được phân loại thành 7 loại riêng biệt:

  • Bảo mật mạng: Là quá trình bảo vệ mạng máy tính chống lại sự truy cập trái phép, những kẻ xâm nhập, tấn công, làm gián đoạn và lạm dụng phần cứng và phần mềm. Bảo mật này hỗ trợ trong việc bảo vệ tài sản của tổ chức khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài lẫn bên trong. Ví dụ: Sử dụng Tường lửa.
  • Bảo mật ứng dụng: Nó đòi hỏi phải bảo vệ phần mềm và thiết bị an toàn trước các cuộc tấn công nguy hiểm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thường xuyên cập nhật các ứng dụng để đảm bảo rằng chúng an toàn trước các mối đe dọa.
  • Bảo mật dữ liệu: Nó đòi hỏi phải có một hệ thống lưu trữ dữ liệu mạnh mẽ để đảm bảo tính toàn vẹn và quyền riêng tư của dữ liệu trong quá trình lưu trữ và vận chuyển.
  • Quản lý danh tính: Nó đề cập đến quá trình xác định quyền truy cập của mỗi cá nhân bên trong một tổ chức. Ví dụ: Hạn chế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

middle

Sự khác biệt giữa mã hoábăm là gì?

senior

SSLHTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào