Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Bảo mật toàn phần và bảo vệ dữ liệu là gì?

Câu trả lời

Permiter-based cybersecurity hay bảo mật toàn phần đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ mạng của công ty bạn khỏi tin tặc. Nó kiểm tra những người cố gắng đột nhập vào mạng của bạn và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm nhập đáng ngờ nào.

**Data-based prote...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tấn công XSS là gì và cách phòng chống nó?

middle

Botnet là gì?

junior

Hãy phân biệt black box testwhite box test?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào