Câu hỏi

Sniffing là gì?

Câu trả lời

Sniffing là một kỹ thuật để đánh giá các gói dữ liệu được phân phối qua mạng. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng phần mềm hoặc phần cứng chuyên dụng. Sniffing có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau...

Bạn cần đăng nhập để xem