Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

Câu trả lời

Một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán là một nỗ lực độc hại nhằm phá vỡ lưu lượng truy cập bình thường của máy chủ, dịch vụ hoặc mạng được nhắm mục tiêu bằng cách áp đảo mục tiêu hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh với lưu lượng truy cập Internet. Các cuộc tấn công DDoS đạt được hiệu quả bằng cách sử dụng nhiều hệ thống máy tính bị xâm nhập làm nguồn lưu lượng tấn công. Các yêu cầu bắt nguồn từ nhiều địa chỉ IP, có thể khiến hệ thống không hoạt động được, làm quá tải các máy chủ của nó, khiến chúng chậm lại hoặc chuyển sang chế độ ngoại tuyến hoặc ngăn tổ chức thực hiện các trách nhiệm thiết yếu của mình.

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

Các phương pháp được liệt k...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật và rủi ro là gì?

middle

Virus Polymorphic là gì?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào