Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Null Session nghĩa là gì?

Câu trả lời

Một phiên truy cập từ xa được tạo lập khi người dùng đăng nhập từ xa vào một máy tính sử dụng một tên người dùng và mật khẩu có quyền truy cập vào tài nguyên hệ thống. Tiến trình đăng nhập này được thực hiện qua giao thức SMB (Server Message Block) và dịch vụ Windows Server. Những kết nối này hoàn toàn hợp pháp khi những thông tin đăng nh...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Hãy cho biết những kiểu tấn công mạng phổ biến?

junior

SQL Injection là gì? Làm thế nào để ngăn chặn nó?

middle

Sự khác biệt giữa HIDSNIDS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào