Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

SQL injection là gì và cách phòng chống nó?

Câu trả lời

Tấn công SQL injection là kỹ thuật tấn công mà kẻ tấn công chèn câu lệnh SQL độc hại vào trang web, từ đó lừa hệ thống thực thi câu lệnh này và truy cập, sửa đổi hay xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Cách phòng chống SQL injection bao gồm:

  • Sử dụng các phư...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

XSS là gì? Và cách ngăn chặn nó?

senior

Sự khác biệt giữa virusworm là gì?

junior

Ưu điểm của an ninh mạng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào