Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Tấn công xen giữa (Man in the Middle) là gì?

Câu trả lời

Tấn công xen giữa (Man in the Middle) là một cuộc tấn công mà kẻ tấn công bí mật chuyển tiếp và có thể làm thay đổi giao tiếp giữa hai bên mà họ tin rằng họ đang trực tiếp giao tiếp với nhau. Một ví dụ về các cuộc tấn công man-in-the-middle là nghe trộm (eavesdropping), trong đó kẻ tấn công kết nối độc lập với các nạn nhân và chuyển tiếp thông tin giữa họ để họ tin rằng họ đang nói chuyện trực tiếp với nhau qua kết nối riêng tư, trong khi thực ra toàn bộ cuộc trò chuyện được ki...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa spear phishingphishing là gì?

middle

Sự khác biệt giữa mã hoá khối và mã hoá dòng?

middle

Sự khác biệt giữa HIDSNIDS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào