Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Tấn công brute force là gì?

Câu trả lời

Tấn công Brute Force là một loại tấn công mạng, trong đó bạn có một phần mềm, xoay vòng các ký tự khác nhau, kết hợp để tạo ra một mật khẩu đúng. Phần mềm Brute Force Attack password cracker đơn giản sẽ sử dụng tất cả các kết hợp có thể để tìm ra mật khẩu cho máy tính hoặc máy chủ mạng. Nó rất đơn giản và không sử dụng bất kỳ kỹ thuật thông minh nào. Vì phương pháp này chủ yếu dựa trên toán học, phải mất ít thời gian hơn để ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?

middle

System hardening là gì?

middle

Sự khác biệt giữa mã hoábăm là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào