Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

System hardening là gì?

Câu trả lời

Nói chung, tăng cường hệ thống (system hardening) đề cập đến một tập hợp các công cụ và thủ tục để quản lý các lỗ hổng trong hệ thống, ứng dụng, chương trình cơ sở và các thành phần khác của tổ chức.
Mục tiêu của việc tăng cường hệ thống là giảm thiểu rủi ro bảo mật bằng cách giảm thiểu các cuộc tấn côn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa bảo vệ thông tinbảo đảm thông tin là gì?

senior

Tấn công DNS là gì?

middle

Làm thế nào để tránh tấn công brute force?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào