Câu hỏi

Xác thực hai yếu tố là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Xác thực hai yếu tố (2FA), thường được gọi là xác minh hai bước hoặc xác thực yếu tố kép, là một phương pháp bảo mật trong đó người dùng xác thực danh tính của họ bằng hai yếu...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Active Reconnaissance là gì?

Xem câu trả lời detail

Virus Polymorphic là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào quyết định vị trí của việc mã hoá?

Xem câu trả lời detail

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Xem câu trả lời detail