Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Xác thực hai yếu tố (2FA) là gì?

Câu trả lời

Xác thực hai yếu tố (2FA), thường được gọi là xác minh hai bước hoặc xác thực yếu tố kép, là một phương pháp bảo mật trong đó người dùng xác thực danh tính của họ bằng hai yếu tố xác thực độc lập. Quy trình này được thực hiện để bảo vệ tốt hơn thông tin đăng nhập của người dùng cũng như các tài nguyên mà người dùng có quyền truy cập. Xác thực một yếu tố (SFA), trong đó người dùng chỉ cung cấp một yếu tố - th...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa bảo vệ thông tinbảo đảm thông tin là gì?

senior

Sự khác biệt giữa virusworm là gì?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào