Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa IDSIPS là gì?

Câu trả lời
  • IDS là viết tắt của Intrusion Detection System - Hệ thống Phát hiện Xâm nhập. Đây là các phần mềm hoặc công cụ giúp bạn bảo mật hệ thống và cảnh báo mỗi khi có xâm nhập. IDS thường là một phần của các hệ thống bảo mật hoặc phần mềm khác, đi kèm với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin.
  • IPS (Intrusion Prevention System) là Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập. Như vậy, IPS bao gồm IDS cùng hệ thống kiểm soát hoặc phản hồi. IDS kh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

junior

Tấn công XSS là gì và cách phòng chống nó?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào