Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Bí mật chuyển tiếp (Forward Secrecy) là một tính năng của các giao thức thỏa thuận khóa cụ thể nhằm đảm bảo rằng cá...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hacker black hat, white hat và grey hat là gì?

junior

Tấn công XSS là gì và cách phòng chống nó?

junior

Ưu điểm của an ninh mạng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào