Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa VPNVLAN là gì?

Câu trả lời

Các công ty sử dụng VLAN để hợp nhất các thiết bị được phân tán trên một số địa điểm từ xa vào một miền broadcast duy nhất. Mặt khác, VPN được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa hai văn phòng của cùng một tổ chức hoặc giữa các văn phòng của các công ty khác nhau. Các cá nhân cũng sử dụng nó cho nhu cầu cá nhân của họ.

VLAN là một kiểu con VPN. VPN là viết tắt của Virtual Private Network, là công nghệ tạo ra một đường hầm ảo để truyền dữ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Virus Polymorphic là gì?

junior

VPN là gì?

middle

Honeypot là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào