Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa virusworm là gì?

Câu trả lời

Virus máy tính là phần mềm độc hại, thường là các file thực thi có khả năng sao chép và tự truyền từ máy tính này sang máy tính khác thông qua các thiết bị truyền file. Nó có thể tự đính kèm vào một tập tin thực thi khác và chuyển qua đó.

Worm (sâu máy tính) là phần mềm độc hại được thiết kế để phát tán qua internet và các mạng kh...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bảo mật toàn phần và bảo vệ dữ liệu là gì?

middle

Honeypot là gì?

middle

Sự khác biệt giữa VPNVLAN là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào