Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa mã hoá khối và mã hoá dòng?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa mã hoá khối (block cipher) và mã hoá dòng (stream cipher) là phép mã hoá khối biến plain-text thành cipher-text từng khối một tại một thời điểm. Mặt khác, mã hoá dòng chuyển đổi plaint-text thành cipher-text bằng cách lấy một byte của plain-text tại một thời điểm.

Block Cipher Stream Cipher
Chuyển đổi plain-text thành cipher-text theo từng khối tại một thời điểm Lấy một byte của plain-text tại một...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tấn công DNS là gì?

junior

Sự khác biệt giữa bảo vệ thông tinbảo đảm thông tin là gì?

middle

SQL injection là gì và cách phòng chống nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào