Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Câu trả lời

Tracking cookis thay vì session cookie, sẽ được sử dụng trong một cuộc tấn cô...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

senior

Tấn công DNS là gì?

junior

Hãy cho biết những kiểu tấn công mạng phổ biến?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào