Câu hỏi

Các đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?

Câu trả lời

Mục tiêu chính của an ninh mạng là bảo vệ dữ liệu. Để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng, lĩnh vực bảo mật đưa ra mô hình tam giác gồm ba nguyên tắc. Bộ ba CIA là tên cho nguyên tắc này. Mô hình CIA nhằm giúp các tổ chức phát triển các chính sách cho kiến trúc bảo mật thông tin của họ. Một hoặc nhiều nguyên tắc này sẽ bị phá vỡ khi phát hiện ra vi phạm bảo mật. Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng là ba thành phần của mô hình CIA. Đó là một mô hình bảo mật hướng dẫn các cá nhân trên nhiều khía cạnh của bảo mật CNTT. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng phần.

Đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?
  • Tính bảo mật của thông tin là mức độ bảo mật cần thiết nhằm đảm bảo những dữ liệu quan trọng không bị rò rỉ hay tiết lộ. Kẻ tấn công có thể thực hiện nhiều phương thức nhằm đạt được mục đích là lấy những thông tin mong muốn. Những phương thức đó có thể là giám sát hệ thống mạng, lấy các file chứa mật khẩu, ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Botnet là gì?

junior

Ưu điểm của an ninh mạng là gì?

middle

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào