Câu hỏi

Đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?

Câu trả lời

Mục tiêu chính của an ninh mạng là bảo vệ dữ liệu. Để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng, lĩnh vực bảo mật đưa ra mô hình tam giác gồm ba nguyên tắc. Bộ ba CIA là tên cho nguyên tắc này. Mô hình CIA nhằm giúp các tổ chức phát triển các chính sách cho kiến trúc bảo mật thông tin của họ. Một hoặc nhiều nguyên tắc này sẽ bị phá vỡ khi phát hiện ra vi phạm bảo mật. Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính k...

Bạn cần đăng nhập để xem